Vinterklargøring af sommerhuset

Sommerhuset er uopvarmet i vinterhalvåret og derfor skal det vinterklargøres. Det gøres for at passe på vandrør m.m.

Tømning af vandrør sker sådan

 1. Luk for hovedhanen i brønden. Luk på hanen nærmest vejen.
 2. Åben alle vandhaner (køkken, toilettet og udendørshanen). Lad alle haner stå åbne efterfølgende.
 3. Sæt en cykelpumpe på ventilen du finder mellem vandmåleren og hanen du lige har lukket. Pump indtil rørene er tomme.
 4. Afmonter termostatstyret blandingsbatterier (har ingen af disse i sommerhuset pt.)
 5. Tøm evt. vaskemaskinen for vand (har ingen vaskemaskine pt.)
 6. Tøm evt. opvaskemaskinen for vand (har ingen opvaskemaskine pt.)
 7. Tøm cisternen på WC’et for vand (dvs. du skal trække ud).
 8. Hæld kølervæske i vandlåsen (vandklosettet) i WC’et.
  1. Alternativ kan du tømme den og sætte en klud i for at hindre lugtgener. (Det gør vi ikke).
 9. Hæld lidt kølervæske i afløb og vandlås i køkkenet og på badeværelset samt i gulvafløbet på badeværelset.
  1. Alternativt kan du tømme vandlåsen under håndvasken i køkkenet og på badeværelset for vand. (Det gør vi ikke)
 10. Tøm vandvarmeren for vand. Det gør du på den ballofix du finder under håndvasken på badeværelset. Lad den løbe indtil der ikke kommer mere vand ud.
 11. Hæld evt. lidt kølervæske i vandlåsen til vandvarmeren.