Vinterklargøring af sommerhuset

Sommerhuset er uopvarmet i vinterhalvåret og derfor skal det vinterklargøres. Det gøres for at passe på vandrør m.m.

Tømning af vandrør sker sådan

 1. Luk for hovedhanen i brønden. Luk på hanen nærmest vejen.
 2. Åben alle vandhaner (køkken, toilettet og udendørshanen). Lad alle haner stå åbne efterfølgende.
 3. Sæt en cykelpumpe på ventilen du finder mellem vandmåleren og hanen du lige har lukket. Pump indtil rørerne er tomme.
 4. Afmonter termostatstyret blandingsbatterier
 5. Tøm evt. vaskemaskinen for vand
 6. Tøm evt. opvaskemaskinen for vand
 7. Tøm cisternen på WC’et for vand (dvs. du skal trække ud).
 8. Hæld kølervæske i vandlåsen (vandklosettet) i WC’et.
  1. Alternativ kan du tømme den og sætte en klud i for at hindre lugtgener. (Det gør vi ikke).
 9. Tøm vandlåsen under håndvasken i køkkenet og på toilettet for vand.
  1. Alternativt kan du i stedet hælde lidt kølervæske i afløb og vandlås, det gælder både vasken på toilettet, i køkkenet og i gulvafløb på toilettet.
 10. Tøm vandvarmeren for vand. Det gør du på den ballofix du finder under håndvasken på toilettet. Lad den løbe indtil der ikke kommer mere vand ud.
 11. Hæld evt. lidt kølervæske i vandlåsen til vandvarmeren.